„Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo”

23 maja 2022 |
Wiesław Chmielewicz
Powiększ zdjęcie

„Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” w ramach  Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. oraz wstępnej promesy Nr 01/2021/5250/PolskiLad z dnia 17.11.2021r.

Inwestycja pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” zakłada:

1. Budowę żelbetonowego zbiornika naziemnego rezerwy wody czystej  o objętości ok 300 m3,  wg dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę LMD- Invest Łukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 87-200 Wejherowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz  zgodnie z decyzją o pozwolenie na budowę nr 146/2021 z dnia 09.06.2021r.  Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.
2. Przebudowę wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody, o zdolności produkcji wody uzdatnionej w ilości Qh= 47 m3/h oraz wydajności pompowni drugiego stopnia, zasilającej wodociągowy- gminny system sieci odbiorczej w wielkości Qhmax = 150 -160 m3/h, przy zachowaniu ciśnienia wody na poziomie p= 5,4 – 5,6 bar- wg projektu technicznego HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz.
2.1.Zakres przebudowy obejmuje wymianę istniejących urządzeń i instalacji technologicznych i technicznych oraz prace remontowe ogólnobudowlane na terenie obiektu dla branży technologicznej.

W dniu 15.04.2022r. ogłoszony został przetarg na wykonanie w/w zadania. W terminie do 12.05.2022 r. oferty złożyły dwie firmy.  Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę:  METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków. Wartość oferty wynosi:  4.328.370,00 zł brutto. Czas realizacji 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dokumentacja fotograficzna stan przed realizacją zadania.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF