XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

31 maja 2022 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

Dnia 26 maja bieżącego roku odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w której wzięło udział 13 Radnych. Po realizacji punktów dotyczących spraw regulaminowych oraz interpelacji, zapytań i wniosków radnych, 

Rada przystąpiła do części roboczej, podczas której podjęła cztery uchwały:

  1. Uchwałę Nr XLIV/362/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kowalewo  Pomorskie  na lata 2022-2040.
  2. Uchwałę Nr XLIV/363/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
  3. Uchwałę Nr XLIV/364/22 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  4. Uchwałę Nr XLIV/365/22 w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF