Ochrony Danych Osobowych

25 maja 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. Ochrony Danych Osobowych

Podstawa prawna: Art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE nr 119).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BURMISTRZ MIASTA  KOWALEWO POMORSKIE,  Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim jest KAROLINA KOWALSKA. um.kowalewo@wp.pl, 56-684-10-24
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku/ realizacji zadań ustawowych samorządu/ na postawie szczegółowych przepisów prawa.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej
  6. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
  7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  8. Podanie danych osobowych jest: obowiązkiem ustawowym/warunkiem realizacji wniosku/warunkiem zawarcia umowy/inne/. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych wymaganych i określonych w formularzu, a konsekwencją niepodania danych będzie nie rozpatrzenie wniosku/nie zawarcie umowy/inne/
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF