Debata nad raportem o stanie gminy

6 czerwca 2022 |
Marta Chądzyńska
Powiększ zdjęcie

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) Burmistrz Miasta co roku przedstawia Radzie MiejskiejRaport o stanie gminy.

Raport jest podsumowaniem działalności Burmistrza w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej. W debacie nad Raportem o stanie gminy mogą brać również udział mieszkańcy na zasadach określonych w ustawie.Mając na względzie fakt, że zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem ustawy o samorządzie gminnym przeprowadza się debatę nad Raportem o stanie gminy, w której mogą wziąć udział mieszkańcy, gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu oraz do udziału w dyskusji.

W dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 1400 podczas sesji Rady Miejskiej zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Osoby pragnące uczestniczyć w debacie nad raportem, składają najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do 29 czerwca 2022 r., Przewodniczącemu Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Kowalewa Pomorskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2022 r.w godzinach pracyUrzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w sekretariacie ul. Konopnickiej 13.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
(-) Jerzy Orłowski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF