Młodzieżowa Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim. Za nami sesja inauguracyjna I kadencji młodych radnych

8 czerwca 2022 |
Marta Chądzyńska
Powiększ zdjęcie

W piątek 27 maja na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim spotkali się uczniowie, którzy będą reprezentować swoje szkoły w czasie trwania pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W uroczystych obradach udział wzięło także Kierownictwo Urzędu, Dyrektorzy Szkół, nauczyciele – koordynatorzy działań Młodzieżowej Rady oraz Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Jerzy Orłowski. Młodzi radni podczas sesji złożyli ślubowanie, przyjęli zaświadczenia stwierdzające objęcie mandatu oraz serdeczne gratulacje, przekazane przez Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Orłowskiego. W dalszej części zgromadzonym została przedstawiona prezentacja na temat Młodzieżowej Rady. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach do 3 czerwca 2022 roku, do godziny 900, z uwagi na nieobecność trzech Radnych z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

W piątek 3 czerwca zostały wznowione obrady sesji inauguracyjnej, w której wzięli udział wszyscy młodzi radni. Ślubowanie złożyli radni z Zespołu Szkół, oraz wręczono im zaświadczenia stwierdzające objęcie mandatu. Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku sesji, gdzie została powołana Komisja Skrutacyjna, w składzie:

 • Przewodniczący Dawid Lewandowski,

 • Członek Zuzanna Sipak,

 • Członek Oliwia Wiśniewska.

Kolejnym punktem porządku był wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na to stanowisko zgłoszono 4 kandydatów. W tajnym głosowaniu młodzi zadecydowali, że tę funkcję powierzą Tomaszowi Białkowskiemu, uczniowi Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. Była to pierwsza wiążąca decyzja młodej rady. Następnie dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej, którym została Martyna Sobocińska ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej, którym została Agata Makowska ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.

Sesję, do momentu wyboru Przewodniczącego MRM, prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski, następnie prowadzenie przejął nowo wybrany Przewodniczący Tomasz Białkowski.

Do zadań Młodzieżowej Rady Miejskiej należeć będzie między innymi: opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych Gminy na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych Gminy na rzecz młodzieży, podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez Radę. Młodzieżowa Rada Miejska będzie mogła również współuczestniczyć w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących polityki młodzieżowej oraz kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF