Sesja absolutoryjna z nadwyżką budżetową

25 maja 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

XXXII sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 23 maja br. była potrójnie uroczysta. W czasie jej obrad rozliczono rok 2017, podsumowano konkurs ekologiczny i podpisano wojewódzką Deklarację na 100-lecie Niepodległości.  

Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na sesji absolutoryjnej bez uwag przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2017. 

Przedstawiając sprawozdanie Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślił, że udało się wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje.

Za nami rok wytężonej pracy. Przedsięwzięcia planowaliśmy racjonalnie i celowo. Sięgaliśmy po każdą dostępna możliwość pozyskania środków z zewnątrz. Planując budżet na rok 2017 założyliśmy deficyt na poziomie 6mln.zł. Pragnę poinformować, że rok zakończyliśmy nadwyżką w wysokości 5,2 mln.zł. W puli środków na inwestycje 80% poszło na modernizację dróg. Pokazuje to jak ważną dla samorządu jest sprawna i bezpieczna komunikacja. Te najważniejsze inwestycje to: drogi gminne w Mlewie, Borównie Nowym Dworze. W porozumieniu ze starostwem wybudowaliśmy chodniki w Wielkiej Łące i Borównie. Rozpoczęliśmy również budowę chodnika w Zapluskowęsach. Podpisaliśmy umowy na dofinansowanie ze środków unijnych i rozpoczęliśmy szereg zadań zaplanowanych na najbliższe lata. Są to m.in. modernizacja gospodarki osadowej, termomodernizacja budynku urzędu, rozbudowa i remont świetlicy w Marianach. – podkreślał w sprawozdaniu burmistrz Andrzej Grabowski- w tym miejscu serdecznie dziękuję radnym, sołtysom i dyrektorom za wspieranie. Szczególnie dziękuje pracownikom urzędu za zaangażowanie w pozyskiwanie środków z zewnątrz, codzienne funkcjonowanie placówki, za chęć pomocy i postawę. To absolutorium jest zasługą wszystkich na co dzień dbających o dobro naszej Małej Ojczyzny.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Małkiewicz w imieniu całej komisji zawnioskował do radnych o przyjęcie sprawozdania za miniony rok i o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu za rok 2017. W dyskusji, w imieniu radnych pozytywną opinię z realizacji planu zamierzeń na rok 2017 złożył Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Podkreślał zgodę i umiejętność współpracy w samej radzie jak i z innymi instytucjami i samorządami. Później kwiatami podziękowano burmistrzowi i pracownikom urzędu za zrealizowanie podjętych w uchwale budżetowej zadań.   

Tematem przewodnim sesji oprócz sprawozdania z realizacji planu zamierzeń (budżetu) za rok miniony, które złożył Burmistrz było również podsumowanie kolejnej edycji konkursu ekologicznego „Piękna Gmina".

Podsumowanie konkursu „Piękna Gmina" miało bardzo uroczysty charakter. Wyniki przedstawiła radna Małgorzata Szczepańska Zillmann. W XX edycji konkursu na najbardziej zadbaną nieruchomość i obiekt użyteczności publicznej uczestniczyło 5 sołectw, 12 zagród wiejskich i 18 nieruchomości. Z uwagi na zbyt małą ilość zgłoszeń, konkurs w kategorii na najbardziej uporządkowane osiedle i obiekt użyteczności publicznej nie został przeprowadzony. Wyniki:

W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę I miejsce + 500,00 zł otrzymał Tomasz Zalewski z Borówna, II miejsce + 400,00 zł otrzymała Jadwiga Ostrowska-Chmielewska z Bielska, III miejsce + 300,00 zł otrzymała Justyna Nowatka z Bielska. Wyróżnienia i po 100,00 zł otrzymali: Dorota Śpiewak z Pluskowęs i Małgorzata i Jan Syper z Borówna

W kategorii na najbardziej zadbaną nieruchomość:

Zgodnie z regulaminem laureaci, którzy w edycji poprzedzającej przeprowadzenie konkursu uzyskali jedno z trzech pierwszych miejsc, zamiast nagrody pieniężnej otrzymali tytuł Arcymistrza. W XX edycji konkursu "Piękna Gmina" tytuł Arcymistrza byli to: Grażyna Tworzydło z Lipienicy, ( II miejsce w obecnej oraz poprzedniej edycji) oraz Hanna Kowalska z Wielkiego Rychnowa, ( III miejsce w obecnej oraz poprzedniej edycji konkursu). Ponadto:

I miejsce + 500,00 zł otrzymali Violetta i Sławomir Pikul z Wielkiego Rychnowa, III miejsce + 300,00 zł otrzymła Katarzyna Szczęsna z Borówna. Wyróżnienie i 100,00 zł otrzymałą Beata Maciołek z Wielkiego Rychnowa.

W kategorii na bajbardziej uporządkowaną wieś:

I miejsce + 1.500,00 zł otrzymało sołectwo Wielkie Rychnowo, II miejsce + 1200,00 zł otrzymało sołectwo Borówno, III miejsce + 1.000,00 zł otrzymało sołectwo Pluskowęsy. Wyróżnienia i po 500,00 zł otrzymali: sołectwo Wielka Łąka i sołectwo Srebrniki.

W trakcie obrad sesji radni oraz wszyscy uczestnicy pozytywnie odpowiedzieli na apel Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego o szczególne uczczenie roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Przypomnijmy, że na uroczystej sesji sejmiku województwa w dniu 14.05. podpisano Deklarację Mieszkańców z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę niepodległości. Marzeniem organizatorów akcji jest przyłączenie się do niej jak największej liczby mieszkańców. W miesiącu IX dokument z podpisami, w celu zachowania go dla innych pokoleń, włączony zostanie w przestrzenną, szklaną instalację. Pisaliśmy o tym http://www.kowalewopomorskie.pl/art,326,100-lat-niepodleglej

Na kowalewskiej sesji treść Deklaracji odczytała Kowalewianka Julia Górna, a uczestnicy chętnie złożyli pod nią swoje podpisy. Deklaracja złożona została w Bibliotece Publicznej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury i wszyscy chętni mogą się pod nią podpisywać.

W drugiej części radni podjęli 9 uchwał, w tym m.in. dot. zmian w budżecie, sprzedaży prawa własności, dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego, przyjęcia sprawozdań z programów przeciwalkoholowych i przeciw narkomanii, oraz wsparcia finansowego budowy chodnika przy drodze powiatowej.

Obecna na sesji przewodnicząca rady powiatu Maria Wiśniewska poinformowała o etapach  prac prowadzonych przez powiat w zakresie drogownictwa, oświaty oraz szpitala.  

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF