Informacja dotycząca przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach do programu "Czyste powietrze"

14 lipca 2022 |
Paulina Zielińska
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż zgodnie z Komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych,

o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. dla potrzeb wydania zaświadczenia do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze Obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 333), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj.: nie później niż do 23 września, MGOPS w Kowalewie Pomorskim nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Należy jednak nadmienić, iż w ramach programu ,,Czyste Powietrze" prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie przez wszystkie miesiące w roku, w sposób ciągły, bez przerw, do zakończenia trwania programu, tj.: do 2027 r. włącznie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF