ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

14 lipca 2022 |
Magdalena Klimkowska
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2022/2023 odbywać się będzie od 1 sierpnia 2022 r. w siedzibie Ośrodka, w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2022 r.

Druki wniosków będzie można pobierać z tut. Ośrodka od dnia 25 lipca 2022 r.

Jednocześnie informuje się, że w związku z zachowaniem bezpieczeństwa interesanci będą przyjmowani pojedynczo. Aby jak najbardziej usprawnić obsługę, składane wnioski powinny być kompletnie i dokładnie wypełnione, a także zawierać niezbędne załączniki.

Wzory formularzy wniosków dostępne są również na stronie internetowej tutejszego Ośrodka w zakładce „Świadczenia rodzinne - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami” http://www.mgops.kowalewopomorskie.pl/p,71,zasilek-rodzinny-wraz-z-dodatkami oraz „Fundusz alimentacyjny” http://www.mgops.kowalewopomorskie.pl/p,73,fundusz-alimentacyjny.

Ponadto w trosce o Państwa wygodę oraz bezpieczeństwo zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, które jest możliwe już od 1 lipca 2022 r.

Realizacja świadczeń rodzinnych przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) nastąpi:

  • W przypadku,  gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2022 r.

  • Natomiast w przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne które złożą wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.,  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

  • Zaś w przypadku  osób ubiegających się o świadczenia rodzinne które złożą wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28.02.2023r.

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez tut. Ośrodek zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 poz. 1205) nastąpi:

  • W przypadku,  gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia  31 sierpnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc październik 2022 r. następuje do dnia 31 października 2022 r.

  • W przypadku,  gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2022 r. do dnia  30 września 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2022 r.

  • W przypadku,  gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października 2022 r. do dnia  31 października 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

  • W przypadku,  gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2023 r.

W razie pytań i wątpliwości kontakt telefoniczny pod numerami:

Świadczenia rodzinne: tel. 56 684 11 30, wew. 39, 40
kom.
603 536 200

Fundusz alimentacyjny: tel. 56 684 11 30, wew. 40
kom. 603 536 200

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF