Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich został przekazany

21 lipca 2022 |
Małgorzata Malinowska
Powiększ zdjęcie

W związku z zawarciem przez Gminę Kowalewo Pomorskie umowy o powierzenie grantu nr 2336/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR" został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na dostawę sprzętu komputerowego.

Wybrany wykonawca, tj. firma NEO-SYSTEM Marcin Krajewski dostarczył do tut. Urzędu 127 szt. laptopów, 24 zestawy komputerowe oraz 11 szt. tabletów, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Beneficjentów w/wym. projektu.

Zakupiony sprzęt Burmistrz Miasta Jacek Żurawski wręczał osobiście mieszkańcom Gminy w dniach 15 i 18 lipca br., życząc by jak najlepiej służył uczniom w nadchodzącym roku szkolnym ułatwiając realizację zadań szkolnych.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu i umowy Gmina Kowalewo Pomorskie zobowiązana jest do utrzymania i monitorowania efektów projektu przez okres dwóch lat od jego zakończenia.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF