Kolejna kadencja za nami

30 maja 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Kolejna kadencja za zarządem i członkami Ludowego Klubu Sportowego Promień Kowalewo Pomorskie. W dniu 29 majana walnym sprawozdawczo-wyborczym podsumowano okres 30.04.2014-30.04.2018.  

Klub liczy 30 działaczy. Działają tu sekcje: piłki nożnej (seniorzy- trener Dariusz Rozwadowski, juniorzy starsi i trampkarze – Bartosz Jagielski, młodzicy- trener Andrzej Łukaszewski) i szachów- trener Benedykt Mroziński.

W 2012 klub przeniósł się do nowej siedziby w obiekcie Centrum Rekreacji i Sportu.

Na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym ostatnia, czteroletnia kadencja zarządu została szczegółowo podsumowana. Sprawozdania merytoryczne złożyli: prezes Stanisław Krauzewicz, księgowa Genowefa Folchmann, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Jettka oraz także trenerzy poszczególnych sekcji klubu. Pochwalili się najważniejszymi sukcesami swoich podopiecznych oraz podziękowali zarządowi za współpracę, burmistrzowi za środki finansowe, a pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji  za pomoc. Zebrani z zadowoleniem przyjęli informację o zwiększających się zawodnikach w poszczególnych grupach wiekowych wszystkich sekcji piłki nożnej (od 19 do 30 młodych zawodników) jak i szachistów. Tworzą oni zaplecze piłkarskie dla seniorów. Na walnym omówiono również sytuację finansową klubu, która jest dobra i stabilna. Klub otrzymuje dotację z budżetu gminy, ale również sam szuka źródeł dochodu. Poszczególne sekcje, aby otrzymać dofinansowanie, muszą pozyskać 23% własnego dochodu. Ważną pozycją w budżecie były dochody z reklam jakie na stadionie zamieszczają podmioty gospodarcze. Również pasjonaci sportu w ramach 1% odpisu na organizację pożytku publicznego przekazują środki na swój klub. 

W czasie obrad Burmistrz Miasta wręczył kolejnym działaczom klubu Akty Nadania Herbu.  Otrzymali je: wierny kibic Wiesław Stachowski i trener seniorów Dariusz Rozwadowski                        

 Wybory przeprowadzone w czasie zjazdu klubu pokazały, że zarząd jak i komisja rewizyjna działały prawidłowo i bez uwag. Po udzielonym absolutorium w wyborach tajnych delegaci wybrali na kolejne 4 lata nowy zarząd. Wspólnie z prezesem Stanisławem Krauzewiczem (wybrany jednogłośnie) działać będzie zarząd w osobach: Marcin Jagielski, Bartosz Olkowski, Marzena Rachubińska i Jolanta Jakubiak (przedstawiciel samorządu gminy  wydelegowana przez burmistrza miasta). Nad zarządem czuwać będzie komisja rewizyjna w składzie: Jerzy Jettka, Józef Leśniak i Tomasz Zwoliński. Teraz zarząd i komisja rewizyjna ma dwumiesięczny czas, aby z wniosków jakie powstały w czasie walnego opracować kierunki działania kluby

Klub sportowy, pomimo, że nie jest zbyt liczną organizacją podlega wszystkim przepisom prawnym i finansowym jakie obowiązują największe, międzynarodowe organizacje. Dlatego tak ważna jest nienaganna księgowość, zapewnienie bezpieczeństwa kibiców jak i zawodników w czasie meczy, a nawet przestrzeganie danych osobowych. To, że klub działa bez zarzutów jest zasługą dobrej i odpowiedzialnej współpracy członków zarządu z pracownikami urzędu i kierownikiem Centrum Rekreacji i Sportu. Ważnym podkreślenia jest fakt, że wszyscy działacze klubu pracują społecznie. Nie pobierają wynagrodzenia, angażując swój czas w codzienne funkcjonowanie klubu i pozyskiwanie sponsorów. Należy Dziękuję trenerom za podkreślanie w sprawozdaniach wychowawczej roli sportu i wpajanie ich swoim podopiecznym. Sport jako pasja nie może kolidować z obowiązkami ucznia. Sukcesy sportowe powinny iść w parze z wynikami w nauce. chwalić się osiągnięciami klubu, aby pozyskać nowych członków. Kowalewo Pomorskie ma dużo pasjonatów sportu, należy ich zachęcić do działania. – podkreślał dziękując zarządowi i działaczom członek klubu burmistrz Andrzej Grabowski.

Uczestnicy spotkania chwilą ciszy uczcili pamięć trzech nieżyjących działaczy tej kadencji: śp. Mirosława Milczarka, śp. Tadeusza Wółkiewicza i śp. Jerzego Heiniga.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF