ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

1 sierpnia 2022 |
Izabela Wasilewska
Powiększ zdjęcie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 01 sierpnia do 16 sierpnia 2022 roku.

Opinie i uwagi dotyczące rocznego programu można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@kowalewopomorskie.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie,
  • osobiście – poprzez złożenie pisma w sekretariacie (pok. nr 3) Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13.

Program dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF