Wnioski o wypłatę dodatku węglowego

17 sierpnia 2022 |
Magdalena Klimkowska
Powiększ zdjęcie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz opublikowaniem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego,

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, informuje, że formularze wniosków można składać w tut. Ośrodku (w pokoju nr 1) w następującej formie:

- na piśmie,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF