XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

31 sierpnia 2022 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 25 sierpnia bieżącego roku odbyła się kolejna XLVII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w której wzięło udział 15 Radnych.

Po realizacji punktów dotyczących spraw regulaminowych oraz interpelacji, zapytań i wniosków radnych, Rada przystąpiła do części roboczej, podczas której podjęła 11 uchwał tj.:

Rada podjęła 11 uchwał tj.:

 1. Uchwałę Nr XLVII/373/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2040.
 2. Uchwałę Nr XLVII/374/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 3. Uchwałę Nr XLVII/375/22 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kowalewskiego Budżetu Obywatelskiego.
 4. Uchwałę Nr XLVII/376/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gronowo na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie.
 5. Uchwałę Nr XLVII/377/22 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie na rzecz użytkowników wieczystych.
 6. Uchwałę Nr XLVII/378/22 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu.
 7. Uchwałę Nr XLVII/379/22 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu.
 8. Uchwałę Nr XLVII/380/22 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
 9. Uchwałę Nr XLVII/381/22 w sprawie przekazania wniosku z dnia 01 czerwca 2022 roku.
 10. Uchwałę Nr XLVII/382/22 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 czerwca 2022 roku.
 11. Uchwałę Nr XLVII/383/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF