Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

13 września 2022 |
PCPR w Golubiu-Dobrzyniu
Powiększ zdjęcie

Z dniem 1 października 2022 roku planowane jest rozpoczęcie działalności Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 1G. Centrum świadczyć będzie usługi zamieszkania dla 14 osób z niepełnosprawnością w ramach pobytu całodobowego.

Celem powstania Centrum jest wspieranie, opieka i rehabilitacja dorosłych osób z niepełnosprawnością. Korzystając z usług Centrum osoba ma zapewnione wyżywienie, opiekę pielęgniarską, rehabilitację, pomoc opiekunów, organizację czasu wolnego.

Z usług Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu mogą skorzystać dorosłe osoby z niepełnosprawnością legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny- odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego) powinni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr J.G. Koppa 1.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 683 54 76, 784 301 266. Osoby do kontaktu Beata Jurkiewicz i Małgorzata Badźmirowska

Pobyt w Centrum jest całkowicie bezpłatny!!!

Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF