Wizyta Minister Anny Gembickiej

14 września 2022 |
Patrycja Tuszyńska
Powiększ zdjęcie

W dniu 12 września 2022 roku, na zaproszenie Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego w Kowalewie Pomorskim gościła Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka.

Podczas spotkania poruszono temat możliwości dodatkowego finansowania inwestycji polegającej na budowie centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące w związku z rosnącymi kosztami realizacji projektu. W 2021 r. Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 2,5 mln zł na realizację zadania pn. „Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące". Celem głównym inwestycji jest stworzenie przestrzeni publicznej, poprawa estetyki sołectwa i podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Wielkiej Łąki oraz ich integracja, poprzez wybudowanie, a następnie udostępnienie obiektu i terenu przy obiekcie mieszkańcom do wspólnych spotkań, spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, tworzenia i prezentacji kultury lokalnej. W ramach projektu planuje się także zagospodarowanie terenu przyległego, poprzez wykonanie placu zabaw, miejsca rekreacyjnego, terenów zielonych, drogi dojazdowej, chodników wewnętrznych i miejsc parkingowych.

Biorąc pod uwagę dobro lokalnej społeczności Pani Minister zapewniła, iż dołoży wszelkich starań, aby Gmina Kowalewo Pomorskie uzyskała wsparcie w postaci dodatkowych środków krajowych na realizację wspomnianej inwestycji.

W spotkaniu udział wzięli również:

Zastępca Burmistrza Miasta Ilona Rybicka-Sałatowska, Sekretarz Gminy Monika Piróg, Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami Bożena Rymanowska, Radny Rady Miejskiej Grzegorz Regulski oraz Sołtys Sołectwa Wielka Łąka Tomasz Matusewicz.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF