Alarmowanie i ostrzeganie

20 września 2022 |
Izabela Wasilewska
Powiększ zdjęcie

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W gminie Kowalewo Pomorskie wykorzystywany jest również system informowania mieszkańców za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS).

Alarmy

Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym.

Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia przekazywane są w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń.

Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są w środkach masowego przekazu.

Pamiętaj:

  • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami,

  • sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie,

  • gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się,

  • nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF