Obowiązek deratyzacji

20 września 2022 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Przypominamy, że zgodnie z zapisami § 15 Uchwały nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek wykonywania deratyzacji w obrębie własnej posesji.

Deratyzację należy przeprowadzać minimum dwukrotnie w ciągu roku – wiosną i jesienią.

W okresie jesiennym obowiązujący jest termin od 10 - 15 października. Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości w przypadku kontroli, winni udokumentować przeprowadzoną deratyzację poprzez okazanie rachunków za zakup środków lub wykonanie deratyzacji przez podmioty gospodarcze świadczące tego rodzaju usługi.

Z uwagi na fakt pojawiania się coraz większej ilości gryzoni, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości o podjęcie stosownych kroków zmierzających do ich likwidacji. Ważnym elementem w walce z gryzoniami jest także utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego w miejscach składowania odpadów. Ponadto, należy pamiętać, że szczury stanowią duże zagrożenie dla zdrowia człowieka ze względu na przenoszone pasożyty i zarazki.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF