IDZIE ZIMA…ZABEZPIECZ INSTALACJĘ WOD.-KAN. PRZED MROZEM

2 grudnia 2022 |
Magdalena Radko
Powiększ zdjęcie

Przypominamy, że zbliżająca się zima i niskie temperatury są niebezpieczne dla instalacji oraz urządzeń wodno- kanalizacyjnych! Najbardziej wrażliwymi miejscami na zamrożenie są wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych, garażach lub studzienkach.

Obowiązkiem odbiorcy usług jest zabezpieczenie wewnętrznej instalacji i wodomierza przed zamarznięciem. Dla prawidłowego działania instalacji, temperatura tych miejsc nie powinna być niższa niż 4oC.

Dlatego należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowo- kanalizacyjna,

  • odpowiednio ocieplić przewody wodo ciągowe i kanalizacyjne przebiegające przez nie ocieplone pomieszczenia np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej itp.,

  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów,

  • w przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studni należy ją odwodnić i oczyścić oraz zwrócić uwagę na szczelne jej zamknięcie,

  • zabezpieczyć przed mrozem punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji.

Co zrobić gdy dojdzie do zamarznięcia wodomierza i awarii?

Następstwem zamarznięcia wody w wodomierzu jest jego uszkodzenie, utrata szczelności i wyciek wody. Wyciek wody należy bezzwłocznie zgłosić do ZGKiM Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim pod numer 56 684-01-15 w godzinach pracy Zakładu, tj. od pon. do pt. w godz. 7.00-15.00, lub na całodobowy numer telefonu na oczyszczalnię ścieków w Kowalewie Pomorskim 539-147-769. Spółka dokona wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna, ponieważ obowiązek zachowania właściwej temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi spoczywa na Odbiorcy usług.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF