Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania

22 lutego 2023 |
Izabela Wasilewska
Powiększ zdjęcie

W związku z coraz częściej obserwowanymi niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie całej Polski przypominam, iż zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) obowiązkiem właściciela bądź zarządcy obiektu budowlanego jest zapewnienie, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu

w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, tj.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Mając na uwadze powyższe zaleca się zachowanie szczególnej czujności w okresie wystąpienia zagrożeń, śledzenia ostrzeżeń meteorologicznych oraz gotowość do pełnej współpracy z Powiatowym Inspektoratem Budowlanym w Golubiu-Dobrzyniu.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF