Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

6 marca 2023 |
Magdalena Radko
Powiększ zdjęcie

W dniu 24.02.2023 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

Jacek Żurawski- Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, Ilona Rybicka- Sałatowska- Zastępca Burmistrza, członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, Tadeusz Krakówka– Przewodniczący Związku Spółek Wodnych w Toruniu z/s w Chełmnie, Wiesława Szerechan- kierownik biura ZSW w Toruniu z/s w Chełmnie, Dorota Weber- Kierownik ODR Golub- Dobrzyń, Ewa Cybulska- Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego.

Podczas spotkania delegaci jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz w sprawie ustalenia planu finansowego i rzeczowego na rok 2023. Po dyskusji ustalono również nową składkę w wysokości 50 zł za hektar zmeliorowanego gruntu.

GSW w Kowalewie Pomorskim w swoich szeregach zrzesza mieszkańców z 24 sołectw z terenu gminy. Delegaci w liczbie 46 osób reprezentują interesy mieszkańców poszczególnych sołectw. W poprzednim roku kalendarzowym na realizację zadań pozyskano dotacje w łącznej wysokości: 100.100,00 zł (od Gminy Kowalewo Pomorskie, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Dzięki dotacjom, GSW w Kowalewie Pomorskim corocznie wykonuje konserwację rowów melioracyjnych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF