Szansa nadal jest, czyli uwzględniono nasz protest w spr. obwodnicy Kowalewa.

20 marca 2015 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Jak informowaliśmy Państwa wcześniej na łamach strony internetowej

 

http://www.kowalewopomorskie.pl/a,412,kolejna-informacja-na-temat-obwodnicy budowa obwodnicy Kowalewa nie została ujęta w opracowywanym właśnie Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 co wywołało nas zdecydowany sprzeciw. Jak mogą się Państwo przekonać poparło nas w tym kilka instytucji i zakładów pracy.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ukazał się właśnie raport z konsultacji społecznych, gdzie obwodnica Kowalewa Pomorskiego jako jedna z nielicznych została przyjęta do dalszego procedowania.

https://www.mir.gov.pl/transport/infrastruktura_drogowa/program_budowy_drog_krajowych/program20142023/strony/program_2014_2023.aspx

Zapraszam do zapoznania się z tym dokumentem, a szczególnie z załącznikiem nr 1, (poz. 86), gdzie uzasadniono uwzględnienie naszego protestu.

https://www.mir.gov.pl/Budownictwo/Mieszkalnictwo/Gospodarka_mieszkaniowa_i_komunalna/Informacje_o_mieszkalnictwie/Documents/raport_zalacznik_1_odniesienie_do_zgloszonych_inwestycji.pdf

Jak to mówił Kazimierz Górski „dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe". My również nie tracimy nadziei, że obwodnica Kowalewa powstanie. Bardzo dziękuję za wspieranie mnie w dążeniu do jej budowy. Szczególne podziękowania kieruję do mediów: Gazety Pomorskiej i gazety Nowości za bieżące przekazywanie informacji i ukazywanie trudnej sytuacji spowodowanej natężeniem ruchu. Artykuły te są poważnymi argumentami w naszej nierównej walce- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF