Czy czujemy się w Kowalewie Pomorskim bezpiecznie ?

27 stycznia 2014 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Na takie pytanie mieli możliwość odpowiedzieć sobie i organizatorom uczestnicy debaty społecznej, która odbyła się 17 października br. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem. Przybyło ok. 130 osób. Golubsko-dobrzyńscy policjanci wspólnie z Burmistrzem Miasta Kowalewa Pomorskiego poprosili mieszkańców o podzielenie się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami.

Po przedstawieniu i przywitaniu zaproszonych gości przez organizatorów, Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu mł.insp. Wojciech Machelski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, w której były zawarte dane statystyczne dotyczące przestępczości.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przedstawił działanie samorządu mające na celu zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpiecznej egzystencji.

O bezpieczeństwie możemy mówić na kilkunastu polach. To troska o użytkowników dróg- pieszych i kierowców poprzez budowę i modernizację jezdni, ścieżek rowerowych i chodników. Poprzez stawianie wiat przystankowych, lamp i odpowiednich oznakowań. Bezpieczeństwo to również profilaktyka przeciw alkoholowa, narkotykowa czy przemocy w rodzinie. To troska o uczniów przebywających w szkołach i na obiektach sportowych, o dzieci poprzez świetlicę socjoterapeutyczną, bezdomnych poprzez noclegownię. Przy realizacji tych zadań samorząd ściśle współpracuje z zarządcami dróg, policją, strażami pożarnymi i instytucjami opieki społecznej. - podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- największe nasze wysiłki są skierowane na budowę obwodnicy miasta. Wiemy, że jej budowa ujęta jest w projekcie Kontraktu Terytorialnego Woj. Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, który będzie negocjowany przez Marszałka z naszym rządem.

 

W czasie półtoragodzinnej dyskusji mieszkańcy mieli okazję zadawać policjantom, przedstawicielom władz samorządowych i przybyłym ekspertom pytania. Dotyczyły one bezpieczeństwa o swoje życie jak i najbliższych. Podzielili się również swoimi spostrzeżeniami i troskami. Z wypowiedzi wynika, że mieszkańcom najbardziej brakuje obwodnicy. Akceptują również zwiększoną liczbę fotoradarów, patroli policyjnych oraz monitoringu.

Na pytania odpowiadali również eksperci z dziedziny opieki społecznej: Zyta Szymańska kier. Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy, Barbara Wasilewska Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarządcy dróg: krajowej kierownik Waldemar Nicpoń i powiatowej Marcin Jabłoński, oraz przedstawiciel straży Komendant Paweł Warlikowski.

Podczas debaty uczestnicy otrzymali anonimową ankietę, w której sprawdzane było poczucie bezpieczeństwa oraz ocena skuteczności pracy policji. Na wszystkie zadawane pytania wyczerpująco udzielali odpowiedzi organizatorzy spotkania. Debata pozwoliła na poznanie oczekiwań mieszkańców w stosunku do policji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF