„Modernizacja gospodarki osadowej III etap”

17 maja 2023 |
Wiesław Chmielewicz
Powiększ zdjęcie

W dniu 09 maja br. dokonano protokolarnego odbioru inwestycji: „Modernizację gospodarki osadowej – III Etap" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodny z Osią priorytetową 4. Region przyjazny środowisku, Działaniem 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałaniem 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT.

W ramach projektu pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej etap III" rozbudowano, i zmodernizowano przepompownie ścieków w zakresie nowych rozdzielnic, układów pomiarowych włazów ze stali nierdzewnej oraz wprowadzono nowy funkcjonalny system sterowania i monitorowania pracy przepompowni ścieków (21 szt.) oraz monitorowania pracy Stacji Uzdatniania Wody (3szt.) umiejscowionych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
Wartość całej inwestycji: 617.583,00 zł brutto
Wartość robót: 602.454,00 zł brutto.
Dofinansowanie do zadania: 351.737,82 zł

Stan przed realizacją:


Stan po realizacji:Zdalny monitoring pracy poszczególnych obiektów:

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF