Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej w 2023 roku - przypomnienie

25 maja 2023 |
Paulina Wilamowska
Powiększ zdjęcie

Szanowni Mieszkańcy, Przypominamy, iż 30 czerwca 2023 r. upływa termin składania oświadczeń w sprawie uznania odbiorcy za odbiorcę uprawnionego.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127) odbiorcą uprawnionym jest, odbiorca końcowy, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby określone w art. 2 tej ustawy w ilości:

  • 3 MWh dla odbiorców posiadających gospodarstwo rolne,
  • 3 MWh dla odbiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
  • 2,6 MWh dla odbiorców posiadających w dniu wejścia ustawy, orzeczenia w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • 2 MWh dla pozostałych odbiorców.

W przypadku umożliwienia stosowania wobec odbiorcy uprawnionego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh, należy złożyć do sprzedawcy energii, z którym jest zawarta umowa oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego. Składając oświadczenie, o którym mowa, odbiorca uprawniony:

a) podaje numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
b) podaje nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję, o której mowa w lit. a,
c) załącza kopię decyzji, o której mowa w lit. a;
bądź podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty.

Poniżej wskazujemy link do wzoru oświadczenia składanego do Energa Obrót S.A.:

https://www.energa.pl/dom/obsluga/dokumenty-do-pobrania.html

(zakładka Tarcza Solidarnościowa) https://www.energa.pl/dom/moje-zuzycie-pradu.html

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF