Nowe kryterium dochodowe w POPŻ

25 maja 2023 |
Anna Bal
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.

  • 1823,60 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1410 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą otrzymywać pomoc żywnościową w ramach Podprogramu 2021 Plus zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF