Obwodnica Kowalewa Pomorskiego- pierwsze konsultacje społeczne

7 marca 2012 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

W dniu 25 marca mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie po raz pierwszy zapoznali się z proponowanymi 4 wariantami przebiegu obwodnicy. Szczegółowo omówiono zaś dwa warianty północne, które są najbardziej preferowane przez samorząd miasta, projektantów oraz GDDKiA w Bydgoszczy. Każdy mógł „palcem po mapie" sprawdzić po jakich działkach trasa będzie przebiegać i w jaki sposób przecinać poszczególne drogi. Wśród przybyłych byli rolnicy bezpośrednio zainteresowani, sołtysi oraz radni.

Szczegóły wariantów określa STEŚ czyli studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowe opracowane przez konsorcjum EKOSYSTEM ŚLĄSK. Na spotkaniu reprezentowali je: Elżbieta Sugier i Bronisław Waluga. Podkreślali, że obwodnica miasta musi powstać. Analizy wykazały, że obecnie na dobę przez miasto przejeżdża ponad 5tyś. Pojazdów, w 2015 będzie ich 8tyś, a w 2030 dojdzie do 11tys. Spowoduje to zakorkowanie się ulic miasta i zablokowanie dróg dojazdowych. Nie pomogą nawet światła.

Projektanci przedstawili wady i zalety wszystkich 4 wariantów. Wariant I i II przecina dwie drogi powiatowe oraz drogę wojewódzką. Przejmować będzie pojazdy zjeżdżające jak i wjeżdżające na autostradę A1 czy obwodnicę Wąbrzeźna. Oba przechodzić będą przez rozlewiska Trynki w jej najwęższym miejscu (150m szer.). Specjalnie dla występującej tam żaby moczarowej przygotowane będą odpowiednie przejścia.

Wariant I ma 6km, zaś II 4,2km., jednak krótszy ma bardziej niebezpieczne kąty skrzyżowań z drogami lokalnymi i wymaga wyburzeń 3 budynków mieszkalnych.

Wariant III i IV ułożone pod Bielskiem spowodują konieczność wyburzeń budynków mieszkalnych. Ułożone są one bardzo blisko miasta i wśród terenów podlegających konserwatorowi zabytków (wykopaliska). Przechodzą przez 600m rozlewisko Trynki. Te warianty zaś nie rozwiążą w pełni tłoku na ulicach miasta. Samochody od strony Chełmży, Wąbrzeźna będą musiały przejechać przez Kowalewo.

Sprawa wyboru wariantu jest cały czas otwarta- podkreślała p. Elżbieta Sugier- często czynniki społeczne są ważniejsze niż ekonomia. Jest szansa, że wariant I zostanie przyjęty jako najlepszy do realizacji.

Duże zainteresowanie wzbudziły sposoby przejścia torów PKP oraz rozlewisk Trynki przedstawione przez Bronisława Walugę. Szczególnie tunel pod torami.

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Bogdan Matejek podkreślał, że przystąpienie przez gminę do opracowania STEŚ-u z własnych środków (ok. pół mln.zł) jest godne pochwały i naśladowania. Przyspieszy to prace nad projektem technicznym drogi i przyjęciem go do realizacji.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski dziękując za tak liczne przybycie podkreślał, że każdy Kowalewiak popiera budowę obwodnicy. Nie spotkał się do tej pory z negacją tego faktu. Duże obawy rolników budzi dojazd do pól i przejścia dla zwierzyny hodowlanej.

Już na etapie STEŚ-u należy ustalić gdzie będzie potrzeba umiejscowienia przejść- informował Burmistrz- należy zgłosić to do projektantów, którzy zapiszą to w odpowiednich dokumentach. Będziemy wspólnie zabiegać o ujęcie w dokumentacji wszystkich potrzeb. Najkorzystniejszym dla nas byłby wariant I. Jest on najdłuższy (6,5km) przez co droższy niż II, lecz jest to jedyna opcja, gdzie nie ma wyburzeń budynków mieszkalnych. Jednak ostateczną decyzję podejmie Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) w Warszawie.

Jest szansa, że Burmistrz Grabowski będzie uczestniczyć w KOPI, gdzie będzie forsować najbardziej odpowiedni dla nas wariant.

Mieszkańcy mieli tylko kilka pytań m.in. najbardziej interesowały ich terminy realizacji, przypuszczalne kwoty oraz czy będą chodniki i ścieżki rowerowe.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, każdy mógł indywidualnie zadać pytanie projektantowi i wnieść swoje uwagi do materiału.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF