Obwodnica zgodna z dyrektywami środowiskowymi.

29 marca 2010 |
Karolina Kowalska

Cały czas trwa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie analiza dokumentacji obwodnicy miasta Kowalewo Pomorskie. W dniu 29 marca odbyły się konsultacje w Departamencie Ochrony Środowiska tej instytucji. Uczestniczyli w niej obok pracownika departamentu Katarzyny Młynik również przedstawiciele gminy Kowalewo Pom. w osobach Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz kierownik ref. Techniczno- Inwestycyjnego Bożena Rymanowska, projektanci z firmy EKOSYSTEM oraz przedstawiciele oddziału bydgoskiego GDDKiA.

Omawiając STEŚ zwrócono uwagę na rozwiązania mające zminimalizować skutki wpływu obwodnicy na środowiska naturalne terenów przyległych do wszystkich wariantów trasy m.in. przejścia dla zwierząt dzikich, zachowanie stałości gatunków, ochrona czystości wód.

Dbałość o środowisko naturalne oraz o zabytki jest priorytetem w przepisach polskich jak i dyrektywach unijnych. Kowalewo bardzo dba o ekologię i chcemy, aby ta droga spełniała wszystkie wymogi. - podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski - gmina Kowalewo jest uboga w lasy, jeziora czy zwierzęta dzikie. Musimy dbać o to co nam przyroda dała, aby przyszłym pokoleniom służyła nie tylko nowa droga, ale również piękne tereny.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF