Kolejne uzgodnienia.

18 marca 2010 |
Karolina Kowalska

Obecnie pełna dokumentacja na wszystkie cztery warianty przebiegu obwodnicy miasta Kowalewo Pomorskie znajduje się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, gdzie szczegóły uzgadnia jeszcze departament ochrony środowiska. Nadal nie wiadomo jaki wariant wybierze właściciel drogi krajowej nr 15. Lokalizacja I wariantu obwodnicy budzi niepokój rolników Szychowa, u których głównym źródłem utrzymania jest hodowla bydła mlecznego. Państwo Flik jak i państwo Kucharscy muszą mieć zapewniony stały dostęp zwierząt do pastwisk.

Chcąc wypracować najlepsze rozwiązanie problemu Burmistrz Miasta w dniu 18 marca zaprosił wszystkie strony do dyskusji. W kowalewskim urzędzie spotkali przedstawiciele GDDKiA w Bydgoszczy w osobach Zbigniew Lassa, Adrian Janiszewski, Robert Wójcik i Magdalena Jędrzejewska, przedstawiciele konsorcjum EKOSYSTEM Śląsk Elżbieta Sugier i Bronisław Waluga (wykonawcy STEŚ), przedstawiciele samorządu gminy oraz zainteresowani rolnicy (pp. Flik i pp. Kucharscy). Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz rolnicy zapoznali się z propozycjami projektantów rozwiązania problemu przejścia dla zwierząt hodowlanych na pastwiska. Zaproponowana lokalizacja jak i wygląd techniczny przejścia pod pasmami jezdni (wysokość, szerokość, rodzaj podłoża) zyskały akceptację wszystkich stron.

Bardzo dziękuję wszystkim stronom za merytoryczną dyskusję i rzeczowe podejście do problemu. Cieszę się, że mogliśmy uzyskać konsensus i wypracować wspólne stanowisko. Świadczy to o dobrej woli wszystkich stron- podkreślał na spotkaniu Burmistrz miasta Andrzej Grabowski Jeszcze w marcu planowane jest kolejne spotkanie w temacie zapewnienia dbałości o walory przyrodnicze gminy Kowalewo Pomorskie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF