„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

6 września 2023 |
Agnieszka Szafran
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest adresowany do:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego.
W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystenta.
Edycja Programu obejmuje okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.


Osoby chętne i spełniające kryteria do skorzystania z pomocy w ramach W/wym Programu proszone są o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim bezpośrednio w siedzibie Ośrodka pod adresem: ul. Św. Mikołaja 5 lub telefonicznie do 08.09.2023r.
Sekretariat: 56 684 11 30, 601 839 676

Osoba odpowiedzialna:
pracownik socjalny: Agnieszka Szafran, Ewa Bicz tel. 798 687 730

(zamieszczono: 2023-08-24)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF