- obwodnicę miasta na papier

5 września 2008 |
Powiększ zdjęcie

Ruszyły prace nad opracowaniem Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) obwodnicy miasta Kowalewo Pomorskie w ciągu drogi krajowej nr 15. Przetarg na jego wykonanie wygrało Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska „EKOSYSTEM ŚLĄSK" Elżbieta Sugier, Mysłowice  za kwotę 466.070,50 zł  brutto. Całkowity koszt dokumentu poniesie budżet gminy.

Termin opracowania STEŚ-u min. 12 miesięcy. Dopiero po opracowaniu tego dokumentu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy będzie mogła zlecić wykonanie dokumentacji technicznej (koniec 2009r.)

W dniu 5 września Burmistrz Andrzej Grabowski spotkał się z głównym projektantem mgr inż. Bronisławem Wielugą i jego pracownikami, aby omówić oczekiwania obu stron. Firma przedstawiła aż 4 warianty przebiegu trasy obwodnicy. Najkorzystniejszy dla miasta wybierze Generalna Dyr. Dróg Krajowych i Autostrad.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF