Uroczyste powierzenie stanowiska dyrektora, podziękowania oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom

4 września 2023 |
Monika Kozińska
Powiększ zdjęcie

W związku z upływem okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim oraz Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta w kwietniu br. ogłosił konkurs na w/w stanowiska dyrektorów.

W dniu 26 maja 2023 roku odbyły się posiedzenia dwunastoosobowych komisji konkursowych, w skład których wchodzili przedstawiciele organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz zakładowych organizacji związkowych. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim został rozstrzygnięty i wyłoniono kandydata na dyrektora w osobie Pani Renaty Faluty-Kaszubowskiej. Natomiast konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim nie został rozstrzygnięty i kandydat na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego nie został wyłoniony.

W związku z powyższym, w dniu 30 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski, w obecności Zastępcy Burmistrza Pani Ilony Rybickiej-Sałatowskiej, Sekretarza Gminy Pani Moniki Piróg oraz Kierownika Referatu Edukacji, Oświaty i Wychowania Pani Moniki Kozińskiej uroczyście wręczył powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Pani Renacie Falucie-Kaszubowskiej, na okres kolejnych 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2028 roku. Ponadto, powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim Pani Ilonie Plewie, do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola w drodze konkursu, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

Pan Burmistrz wraz z kierownictwem Urzędu podziękował również dotychczasowemu Dyrektorowi Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Kowalewie Pomorskim Pani Joannie Piaseckiej za 15-letnie kierowanie placówką przedszkolną, wysiłek włożony w troskę o dobre imię przedszkola oraz stwarzanie warunków edukacyjnych na wysokim poziomie.

Tego samego dnia odbyło się również ślubowanie oraz wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Małgorzacie Potorskiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie oraz Pani Marcie Zielińskiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego odbył się 4 sierpnia 2023 roku i dla każdej nauczycielki zakończył wynikiem pozytywnym.

W uroczystości wręczenia aktu wzięli udział: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski, Zastępca Burmistrza Pani Ilona Rybicka-Sałatowska, Sekretarz Gminy Pani Monika Piróg, Kierownik Referatu Edukacji, Oświaty i Wychowania Pani Monika Kozińska oraz dyrektorzy: Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Pani Julia Szczepańska oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Pani Renata Faluta-Kaszubowska.

Zarówno dyrektorom placówek oświatowych, jak i nauczycielom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF