Dodatek gazowy - przypomnienie

4 września 2023 |
Kamila Gajewska
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim przypomina, iż przez cały czas można składać wnioski na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć w terminie do 29 lutego 2024 r. 

Po 29 lutym 2024 r. wnioski należy złożyć nie później niż 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 roku.

Dodatek gazowy przysługuje mieszkańcom, którzy:

 • jako główne źródło ogrzewania domu wykorzystują kocioł na paliwa gazowe (z sieci),
 • wpisali lub zgłosili źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB,
 • spełniają kryterium dochodowe, czyli ich przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
  • 2.100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1.500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Od 1 sierpnia 2023r. do 31 lipca 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,

 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Realizatorem programu w Gminie Kowalewo Pomorskie jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wniosek należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5 biuro nr 1 (biuro Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ) w poniższych formach:

 • na piśmie

 • elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnioski składane elektronicznie opatruje się :

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

 • uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 • Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów.

WAŻNE: Kwota VAT-u będzie zwracana na podstawie faktury rozrachunkowej za dostarczenie gazu (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi być potwierdzony wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF