Obwodnica - pierwszy krok zrobiony

4 marca 2008 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

To, że powstanie obwodnicy Kowalewa Pomorskiego jest priorytetem dla lokalnego samorządu wiedzą wszyscy ci, którzy choć trochę interesują się naszym miastem. Burmistrz przy poparciu radnych walczył o nią od 1991r. poprzez dostosowanie strategii i planów miejscowych.

(tutaj można obejrzeć film z XI Sesji Rady Miejskiej)

Lobbując wśród posłów, senatorów i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego przekonywał o konieczności wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta co poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz stan zabytkowych kamienic.

Teraz śmiało można powiedzieć, że pierwszy etap prowadzący do rozpoczęcia prac został wykonany. Na sesji w dniu 20 lutego br. przy udziale gospodarza regionu Marszałka Piotra Całbeckiego i w blasku reporterskich fleszy podpisano list_int_small.jpg List Intencyjny w spr. budowy obwodnicy. Świadkami tego ważnego wydarzenia oprócz oczywiście radnych i społeczeństwa był także ks. Dziekan Ryszard Kobierowski oraz radny wojewódzki Leszek Kawski.

Strony: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Bydgoszcz reprezentowana przez dyrektora Marka Kowalczyka oraz samorząd gminy reprezentowany przez Burmistrza Andrzeja Grabowskiego zadeklarowały wspólne działanie na rzecz potrzebnej tak inwestycji. Pierwszy krok należy teraz do kowalewskiego samorządu. Sfinansuje on opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które będzie podstawa do wybrania przebiegu drogi i opracowania projektu budowlanego. Inwestor, czyli GDDKiA opracuje projekt i przystąpi do budowy. Wg wstępnych deklaracji można przypuszczać, że pierwsze prace ziemne rozpoczną się w roku 2010.

Dziękując GDDKiA za wieloletnia współpracę Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poprosił mieszkańców o wsparcie w podejmowanych działaniach. Obwodnica to inwestycja przyszłościowa. Zabierze ona tranzyt kierujący się na wjazd na autostradę A1 w Dżwierznie, na obwodnicę Wąbrzeźna oraz wyjeżdżający ze strefy ekonomicznej.

Najważniejszym przy tego typu inwestycjach jest zgoda właścicieli na sprzedaż gruntów. Kowalewiacy to mądrzy ludzie. Udowodnili to oddając nieodpłatnie grunty pod chodniki. Wierzę, że i ta inwestycja przebiegnie pomyślnie, bo najważniejszy jest jej cel- bezpieczeństwo pieszych, kierowców oraz spokój mieszkańców. – podkreślał burmistrz Grabowski.

Zabierając głos marszałek Całbecki stwierdził, że wspólne działanie gminy i GDDKiA to ewenement, w skali nie tylko województwa, ale i kraju. Całkowicie popiera tę inwestycję, która powinna być zachętą dla innych samorządów. Marszałek podał do publicznej wiadomości jeszcze jeden powód potrzeby szybkiej budowy obwodnicy. Premier Donald Tusk podpisał właśnie rozporządzenie ustanawiające w gminie Kowalewo Pomorskie Specjalna Podstrefę Ekonomiczną. I to znów kolejny ewenement, gdyż po raz pierwszy w Polsce strefę utworzono na gruntach w 100% prywatnych. Podstrefa powstanie na gruntach Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych „Plastica” leżących w sołectwie Frydrychowo. Zakład już teraz zapowiada poważną rozbudowę i zwiększenie produkcji, a przez to zwiększenie zbytu i nasilenie ruchu.

grat_26_02_small.jpg Zaskoczeniem dla gospodarzy i gości były kwiaty od młodzieży szkolnej. Gimnazjalista Mateusz Wardeński w imieniu tych najbardziej bezbronnych, czyli dzieci, podziękował autorom listu intencyjnego za troskę i życzył sukcesów w realizacji planów.

Przypomnijmy, że nasze działania przyniosły już wcześniej duże sukcesy. Gmina Kowalewo Pomorskie zdobyła w 2003r. tytuł najbezpieczniejszej gminy wiejskiej w kraju pod kątem rozwiązań z zakresu bezpiecznego dojścia dzieci do szkoły, budowy chodników i ścieżek rowerowych. Budowa obwodnicy to uwieńczenie naszych starań.

Na sesji, w dniu 20 lutego br. oprócz podpisania Listu Intencyjnego podsumowano także dwa konkursy: „Na najpiękniej ukwiecony balkon” oraz „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno- noworoczną”. Mają one na celu wniesienie trochę więcej radości w życie społeczeństwa i rozjaśnienie szarej rzeczywistości.

To już XV edycja konkursu „Na najpiękniej ukwiecony balkon”. Autorem jego jest Towarzystwo Miłośników Kowalewa, które dokonało latem objazdu miasta i wytypowało ponad 40 najładniej przyozdobionych balkonów. Wśród nich nagrodzono tych 10 najpiękniejszych. W tym roku laureatami konkursu zostały panie: Ewa Kaznowska, Zdzisława Czuba, Barbara Sybilska, Małgorzata Kłos, Zofia Szyczewska, Maria Szczodrowska, Anna Kańkowska, Zofia Szczekocka, Jolanta Parda i Małgorzata Łobodzińska.
Odebrały one nagrody finansowe z rąk Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, prezesa ToMiKo Joachima Kupskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Zygmunta Szczepańskiego. Zabierając głos prezes Kupski zachęcał do uczestniczenia w kolejnych edycjach konkursu.

Konkurs „Na Najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną” ogłoszono po raz pierwszy. Przeprowadziła go Komisja Samorządowa i Budżetu. Jej przewodniczący Jerzy Orłowski ogłosił publicznie wyniki, które do ostatniej chwili były wielką tajemnicą. Wspólnie z Burmistrzem i Marszałkiem Piotrem Całbeckim wręczył laureatom nagrody w łącznej kwocie 3100zł.
W kategorii indywidualnej:

I miejsce przyznano p. Marii Kuźniar z Pruskiej Łąki
II miejsce otrzymała p. Tatiana Midura z Borówna
III miejsce otrzymał p. Tomasz Włudarczyk z Napola

W kategorii zbiorowej:

I miejsce przyznano Ochotniczej Straży Pożarnej z Wielkiego Rychnowa
II miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.
III miejsce otrzymało Sołectwo Mlewo

Komisja konkursowa przyznała także 10 wyróżnień dla:

Pani Marii Krużyckiej z Kowalewa Pom.
Pani Małgorzaty Zillmann z Borówna
Pani Małgorzaty Krupińskiej z Kowalewa Pom.
Pana Andrzeja Jurgielskiego z Kowalewa Pom.
Pani Bogumiły Kowalewskiej z Wielkiego Rychnowa
Pana Jana Krzyżanowskiego z Wielkiej Łąki
Pani Janiny Piątkowskiej z Wielkiego Rychnowa
Pana Andrzeja Podlaszewskiego z Kowalewa Pom.
Pana Władysława Kawuli z Frydrychowa
Pani Marzeny Bazanowskiej z Mlewa

Mamy nadzieję, że kolejne edycje cieszyć się będą równie dużym, a może nawet większym zainteresowaniem.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF