Wykonanie remontu nagrobka uczestnika powstania styczniowego Wojciecha Falarskiego

26 września 2023 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że zakończyły się prace związane z wykonaniem remontu nagrobka uczestnika powstania styczniowego Wojciecha Falarskiego, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w miejscowości Kowalewo Pomorskie. W/w remont został sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z Instytutu Pamięci Narodowej.

Zakres remontu obejmował demontaż pomnika, wykonanie nowej stopy fundamentowej, wykonanie nowego nagrobka składającego się z prostej płyty głównej i prostej tablicy nagrobnej oraz krzyża.

Wojciech Falarski pochodził z patriotycznej rodziny. Z chwilą wybuchu powstania styczniowego, za zgodą rodziców, wyruszył w kierunku granicy prusko – rosyjskiej. Granicę przekroczył koło folwarku Słoszewy i przyłączył się do partii powstańczej. Ranny w nogę Falarski uciekł Moskalom i niezauważony przez Prusów powrócił do domu w Nieżywięciu. Po zaleczeniu ran ponownie dołączył do powstańców. Przydzielony został do partii Słonimskiego. Brał udział we wszystkich bitwach stoczonych przez tego oficera. Po upadku powstania powrócił do domu. Władze pruskie natychmiast wcieliły go do wojska niemieckiego, do 44 pułku piechoty. Walczył w wojnie prusko – duńskiej w 1864 , prusko – austriackiej w 1866 r i wojnie prusko – francuskiej w 1870/71 r. Po wojnach zamieszkał w Kowalewie Pomorskim przy ul. Legionów. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości otrzymał dożywotnią rentę, a także odznaczony został Krzyżem Niepodległości z Mieczami i Krzyżem Bojownikom Niepodległości. Przyznano mu również stopień oficerski w randze podporucznika Cieszący się ogromnym autorytetem w Kowalewie Pomorskim podporucznik, weteran 1863 r., Wojciech Falarski zmarł po krótkiej chorobie w wieku 94 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kowalewie Pomorskim obok swojej żony Justiny z Górskich Falarskiej, która zmarła rok wcześniej.

Grób Wojciecha Falarskiego został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN  (nr ewidencyjny – 4627).

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF