Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2022”

19 października 2023 |
Beata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

W dniach 15-17 września br. mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie po raz kolejny przystąpili do akcji „Sprzątanie Świata – Polska".  Tegoroczna kampania prowadzona była pod hasłem "Sprzątanie świata łączy ludzi".

Akcja odbywa się zawsze w trzeci weekend września i polega na społecznym zaangażowaniu się osób, firm i instytucji w sprzątanie najbliższego otoczenia z zalegających tam śmieci.

Ideą tegorocznej akcji było połączenie sił, by manifest nie śmiecenia w naturze wybrzmiał naprawdę głośno i poniósł się jak najdalej, ponieważ w prowadzonych działaniach nie chodzi tylko o to, aby cały czas sprzątać , ale o to by śmiecący przestali śmiecić i zaczęli poprawnie segregować odpady.

Edukacyjny charakter akcji Sprzątanie świata jest najważniejszy, ma dotrzeć z przesłaniem do ogromnej liczby Polaków, w tym dzieci i młodzieży szkolnej.

Akcja tradycyjnie ukierunkowana była na sprzątanie okolicznych lasów, parków oraz terenów położonych przy zbiornikach wodnych. Ponadto porządkowano rowy i pobocza dróg, przystanki autobusowe oraz tereny rzadko uczęszczane.

Tegoroczna akcja zakończyła się tradycyjnie pełnym sukcesem.  W kampanię zaangażowane były dzieci z Przedszkola Publicznego, uczniowie ze Szkół Podstawowych w Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie, DH „Feniks”, młodzież z  Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy. W porządkowaniu terenów Gminy uczestniczyli również mieszkańcy 8 sołectw i 2 Komitetów Osiedlowych, w tym: sołectwo Elzanowo, Kiełpiny, Kowalewo Pomorskie,  Mlewo wraz z KGW, Nowy Dwór, Piątkowo wraz z KGW, Sierakowo wraz z OSP, MDP, KGW, sołectwo Wielka Łąka oraz Osiedle Jana Kochanowskiego i Osiedle Brodnickie. Do akcji przyłączyli się także pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlica Socjoterapeutyczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej a także Dzienny Dom Pobytu oraz pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Miejskiego. Łącznie do tut. Urzędu wpłynęło 21 deklaracji przystąpienia do kampanii „Sprzątanie świata”.

W ramach kampanii, dzieci ze Szkół mogły uczestniczyć w programach edukacyjnych, zabawach, konkursach. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim w ramach działalności ekologicznej zorganizował dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie EKOBIESIADĘ (http://www.kowalewopomorskie.pl/art,4250,ekobiesiada-2023).

 Ogółem w tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata” udział wzięło 908 osób,a ilość odpadów, które wywieziono z terenu naszej gminy wyniosła 780 kg.Wywóz i utylizację nieczystości zebranych podczas kampanii zapewnił miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim.      

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami przystąpili do akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2023” i wspólnie porządkowali tereny miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF