Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

19 października 2023 |
Beata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

Przypominamy, że selektywnie zebrane odpady mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pom., okazując dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc.

W punkcie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

• przeterminowane leki;
• zużyte baterie i akumulatory;
• popiół;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• odzież i tekstylia;
• odpady budowlane i rozbiórkowe;
• zużyte opony od samochodu osobowego (w ilości 4 sztuk rocznie);
• odpady zielone, które ulegają biodegradacji;
• selektywnie zebrane szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale;

PSZOK prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim, usługi świadczy: – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00

W okresie od 01 maja do 30 września – w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00, a w okresie od 01 października do 30 kwietnia w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00

Do bezpłatnego skorzystania z usług PSZOK ma prawo każdy mieszkaniec miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, który ponosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do PSZOK-u nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przedsiębiorstw.

Bezpośredni kontakt z pracownikiem PSZOK pod numerem telefonu 600-581-942

Ponadto przypominamy, że właściciele nieruchomości mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości. Zgłoszenia przyjmowane są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miejskiego przy ul. Konopnickiej 13 - osobiście lub pod nr tel. 56 475-65-45.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF