Program "Ciepłe Mieszkanie" wstępne deklaracje

24 października 2023 |
Katarzyna Frasunkiewicz
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że ruszył II nabór wniosków na dofinansowanie dla gmin z programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie", realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gmin.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

 • prawa własności

 • ograniczonego prawa rzeczowego albo

 • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w zrozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów), mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

 • wspólnota mieszkaniowa (w zrozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,

 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,

 • ogrzewanie elektryczne,

 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo

 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Poziom 1 – podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 135 000 zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż
16 500. zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 2 – podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 3 – najwyższy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego - intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 4 – w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „ Ciepłe Mieszkanie” może zostać wspólnota mieszkaniowa od 3 do 7 lokali gdzie intensywność dofinansowania wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 000 zł (360 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną, 375 000 zł z pompą ciepła). Dofinansowanie dotyczy wymiany wspólnego nieefektywnego źródła ciepła obejmującego 100% powierzchni ogrzewalnej budynku mieszkalnego wspólnoty lub wymiany indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła.

Wypełnione wstępną deklaracje chęci udziału w Programie „Ciepłe Mieszkanie” należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim (w sekretariacie lub biurze nr 21) najpóźniej do 10listopada 2023 r.

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z udziałem w Programie, a jedynie wstępną deklaracją.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

Pliki do pobrania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF