Realizacja nagród - konkurs ekologiczny pn. „Ekowypady za elektroodpady”

27 października 2023 |
Beata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

W okresie od kwietnia do 2 czerwca br. uczniowie 4 szkół podstawowych zbierali zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i nakrętki od plastikowych butelek, za które przyznawane były punkty w oparciu o regulamin konkursu.

W trakcie trwania zmagań łącznie zgromadzono 2 347 sztuk elektroodpadów, 771 kg nakrętek oraz 547 kg baterii.

Jak co roku w akcję zaangażowali się nie tylko uczniowie szkół, ich rodzice, młodzież i grono pedagogiczne, ale także znajomi uczniów oraz lokalna społeczność. Zdobyte punkty przeliczone zostały na ogólną liczbę uczniów szkoły i na tej podstawie dokonano wyłonienia laureatów poszczególnych miejsc.

Zgodnie z regulaminem konkursu ekologicznego nagrodami dla szkół biorących udział w konkursie były wycieczki szkolne lub inne przedsięwzięcia o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym.

I tak Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące zorganizowała dla swoich uczniów:

Wyjazd do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.

Pobyt w Myślęcinku pozwolił uczniom poznać zadania, jakie spełnia ogród zoologiczny, wzbogacił także wiedzę na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. Celem wycieczki było ukształtowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko.

Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach zorganizowała dla swoich uczniów:

Wyjazd do Biskupina i Wenecji.

Głównym celem podróży było zwiedzenie osady w Biskupinie, uczniowie poznali jej historię, obejrzeli rekonstrukcję warsztatów rzemieślniczych. Podczas spaceru wzdłuż brzegu jeziora podziwiali przybrzeżną roślinność. Mieli również okazję zwiedzić Muzeum kolei Wąskotorowej w Wenecji, zobaczyć ruiny zamku Diabła Weneckiego oraz podziwiać ukształtowanie terenu. Dla uczestników wycieczki zorganizowano także warsztaty ekologiczne pn. „Rola ekologii w życiu”.

Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie w ramach realizacji nagrody zorganizowała dla swoich uczniów :

Wycieczkę do „Zielonej Szkoły” w osadzie leśnej „Barbarka”.

Uczniowie dzięki zorganizowanym warsztatom ekologicznym pn. „Ochrona grzybów” , „Ochrona ptaków” oraz  „Siedliska ekosystemów lądowych” poznali atlas grzybów jadalnych oraz niejadalnych występujących w okolicznych lasach: mieszanych, liściastych oraz iglastych. Mogli doświadczyć jak pracuje ornitolog tropiąc niektóre ptaki, poznali zasady zgłaszania pomników przyrody.

Dzięki wycieczce do Osady leśnej oraz udziałowi w zielonej szkole uczniowie mogli obcować z przyrodą oraz umacniać postawy proekologiczne. Warto także nadmienić, że wycieczka ta przyczyniła się również do integracji klasy poprzez ognisko, czy też wspólne gry i zabawy wieczorne na terenie osady.

Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim dla swoich uczniów zorganizowała :

Wycieczkę do Gospodarstwa Agroturystycznego w Gostkowie.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach przyrodniczo-ekologicznych. Poznali tradycje związane ze Świętem Pieczonego Ziemniaka, z uprawą ziemniaków – ich zbiorem i sortowaniem. Uczniowie rozpoznawali gatunki zwierząt hodowanych na wsi, w tym wybrane gatunki ptaków ozdobnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się „plac zabaw dawnych”, na którym mogli się pobawić w taki sposób jak dzieci kilkadziesiąt lat temu. Zainteresowanie dzieci wzbudziły też przedmioty użytku codziennego z czasów powojennych. Kulinarny poczęstunek przygotowano w starodawnym piecu chlebowym, co potęgowało moc zdobytych doświadczeń.

 Dzięki zorganizowanym warsztatom na łonie natury, dzieci stały się bogatsze w wiedzę ekologiczną.

Dziękujemy szkołom za udział w naszym konkursie ekologicznym „Ekowypady za elektroodpady”. W ramach wspólnych działań upowszechniamy wiedzę o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego wśród dzieci i młodzieży a także umożliwiamy uczniom poznawanie świata zewnętrznego poprzez wycieczki szkolne lub inne wydarzenia przyrodnicze i ekologiczne.

Nadmieniamy, że udział w naszym konkursie ekologicznym skierowanym do szkół podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie nie jest obowiązkowy.

Należy pamiętać, że szkoła składając kartę zgłoszeniową, akceptuje zasady regulaminu i jest zobowiązania do jego przestrzegania.

Artykuł sporządzono w oparciu o przekazane przez szkoły sprawozdania z realizacji otrzymanej nagrody.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF