Dyrektor Ekosystemu apeluje!

27 października 2023 |
Beata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

W związku ze zmianami klimatycznymi i koniecznością dbałości o najbliższe środowisko postarajmy się zachować ekologicznie. Dodatkowe instrukcje nikomu nie zaszkodzą, a mogą pomóc nam wszystkim globalnie, więc warto uświadomić sobie, że:  - Segregacja odpadów jest bardzo ważna z wielu przyczyn:

Ochrona środowiska - poprzez segregację odpadów zmniejszamy ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci, co z kolei zmniejsza ryzyko skażenia środowiska i emisji gazów;

Recykling - poprzez segregację odpadów można oddzielić części wtórne, które mogą być ponownie wykorzystane, co pozwala na wykorzystanie naturalnych zasobów i energii;

Ekonomia - poprzez segregację zmniejszamy koszty unieszkodliwienia odpadów oraz pozwalamy na wtórne wykorzystanie surowców i energii, co przekłada się na ogólny bilans produkcji i konsumpcji;

Zdrowie - segregacja odpadów pozwala na poprawę higieny w domu i miejscu pracy.

Dlatego też segregacja odpadów jest bardzo ważna, a każdy z nas może w łatwy sposób pomóc w ochronie środowiska poprzez sortowanie odpadów w odpowiednich pojemnikach i oddawanie tychże do punktów selektywnego zbierania PSZOK. (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Pojemnik na odpady zmieszane (resztkowe) jest częścią zestawu pojemników do zbierania odpadów biodegradowalnych, plastiku (tworzyw sztucznych), szkła, papieru i tektury, popiołu oraz funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK. Zbieramy w nim wszystkie inne odpady, których nie możemy dostarczyć na PSZOK i nie kwalifikujemy jako odpady zbierane w pojemnikach do odpadów biodegradowalnych, plastiku (tworzyw sztucznych), szkła, papieru i tektury. Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy takie odpady, które nie można odzyskać w procesie recyklingu.

Wrzuca się zatem do nich takie rzeczy, jak:

 • szmatki, ścierki, gąbki,

 • kurz z odkurzacza,

 • drewniane lub szklane deski do krojenia,

 • mięso,

 • ryby,

 • resztki zwierzęce,

 • odchody zwierząt,

 • nabiał, ser, jaja;

 • niedopałki papierosów,

 • oleje do smażenia,

 • paragony ze sklepu lub bankomatu,

 • pergamin,

 • plastikowe opakowania po tłuszczu,

 • porcelana,

 • fajans,

 • produkty higieniczne, takie jak pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata,

 • torebki po herbacie,

 • włosy,

 • sierść,

 • pióra,

 • zatłuszczony papier,

 • puste zapalniczki,

 • stłuczone naczynia, szklanki, kieliszki,

 • zużyte ręczniki papierowe,

 • chusteczki higieniczne,

 • żwirek,

 • trociny z kuwet dla zwierząt,

 • resztki po sprawieniu mięsa,

 • tampony,

 • maseczki,

Do pojemnika na odpady zmieszane zakazuje się wrzucać takie rzeczy jak:

 1. Odpady plastiku (tworzyw sztucznych), szkła, papieru i tektury, popiołu - te odpady obowiązkowo zbieramy w pojemnikach z oznaczeniem plastik, szkło, papier, popiół.

 2. Odpady podobne - np., do produktów spożywczych jak skorupy jajek, fusy z kawy czy herbaty, obierki, owoce, warzywa, skoszona trawa. Te odpady obowiązkowo należy oddawać do kompostowania lub wrzucić do pojemnika na odpady biodegradowalne.

 3. Odpady niebezpieczne - np., baterie, chemikalia, farby, leki, świetlówki, urządzenia elektryczne i elektroniczne.

 4. Odpady medyczne - np., igły, strzykawki, opatrunki, bandaże, rękawice medyczne, leki. Odpady medyczne wymagają specjalnego sposobu unieszkodliwienia, aby uwzględnić ryzyko skażenia środowiska. Dostarczamy je na PSZOK lub do aptek.

 5. Odpady wielkogabarytowe - np., meble, dywany, łóżka, sprzęt AGD/RTV. Te odpady dostarczamy do punktu selektywnego zbierania odpadów PSZOK lub zgłaszamy do Urzędu Miasta w celu wykonania usługi odbioru poprzez firmy zajmujące się ich wywozem.

 6. Odpady metalowe - np., puszki, blachy, okucia, narzędzia. Te odpady należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów PSZOK lub wrzucić do pojemnika z oznaczeniem plastik.

Rzeczy w dobrym stanie, które mogą trafić do charytatywnych sklepów lub celu recyklingu, takie jak odzież, buty, książki, zabawki, itp. dostarczamy na PSZOK w celu przekazania do ponownego użytku.

Ważne jest, aby przed wyrzuceniem odpadów do pojemnika na odpady zmieszane dokładnie przemyśleć, czy dany przedmiot nadaje się do recyklingu, czy nie. W ten sposób możemy pomóc w ochronie środowiska i zmniejszyć ilości odpadów, które powstają na składowisku.

Aby pomóc mieszkańcom naszego miasta EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie prowadzi kontrolę jakości i rodzaju wrzucanych odpadów do pojemnika na odpady zmieszane (resztkowe). Każdorazowo w chwili opróżnienia pojemnika przez pracowników, złe segregowanie odpadów spowoduje wykonanie protokołu i powiadomienie o zaistniałym fakcie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Zadbajmy o naszą planetę już dziś!

Z poważaniem

Dyrektor
Paweł Lewalski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF