LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

31 października 2023 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

Dnia 26 października bieżącego roku odbyła się kolejna LXIV Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, w której wzięło udział 14 Radnych. Po realizacji punktów dotyczących spraw regulaminowych oraz interpelacji, zapytań i wniosków radnych, Rada przystąpiła do części roboczej, podczas której podjęła siedem uchwał.

Rada podjęła:

 • Uchwałę Nr LXIV/485/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kowalewo Pomorskie  na lata 2023-2045.
 • Uchwałę Nr LXIV/486/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • Uchwałę Nr LXIV/487/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/444/23 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia  30 marca 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie położonej w miejscowości Zapluskowęsy.
 • Uchwałę Nr LXIV/488/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych.
 • Uchwałę Nr LXIV/489/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 września 2023 roku.
 • Uchwałę Nr LXIV/490/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 5 października 2023 roku.
 • Uchwałę Nr LXIV/491/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF