„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

7 listopada 2023 |
Agnieszka Szafran
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż zamierza złożyć wniosek na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w ramach pobytu dziennego opracowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 16 roku życia oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej. Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego.

Edycja Programu obejmuje okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Osoby chętne i spełniające kryteria do skorzystania z pomocy w ramach W/wym Programu proszone są o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim bezpośrednio w siedzibie Ośrodka pod adresem: ul. Św. Mikołaja 5 lub telefonicznie do 13.11.2023r.

Sekretariat: 56 684 11 30, 601 839 676
Osoba odpowiedzialna - pracownik socjalny: Agnieszka Szafran, Ewa Iwińska tel. 798 687 730

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF