Sprzątajmy po swoich czworonogach!

9 stycznia 2018 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

W związku z napływającymi do tutejszego Urzędu sygnałami w sprawie pozostawiania licznych odchodów zwierzęcych informujemy, iż na terenie miasta ustawionych jest 8 oznakowanych żółtych koszy ulicznych na psie odchody - na ul. Wąskiej, Placu 700 -lecia, Szkolnej, Fosie Jagiellońskiej, Szpitalnej, Kościuszki (k. parkingu i przy bloku RTBS) oraz na ul. Odrodzenia (przy oś. Kochanowskiego).

W dwóch kioskach RUCH-u usytuowanych na Placu 700-lecia i w Urzędzie Miejskim (Referat GKiM – biuro nr 7) dostępne są nieodpłatnie specjalne zestawy higieniczne do sprzątania po swoich psach.
Serdecznie dziękujemy właścicielom i sprzedawcom w/w kiosków RUCH-u za bezinteresowną pomoc w dystrybucji zestawów higienicznych. Świadczone przez nich nieodpłatnie usługi pozwalają wszystkim mieszkańcom na dogodny dostęp do zestawów.
Tą drogą apelujemy ponownie do wszystkich mieszkańców – sprzątajmy po naszych pupilach, oraz zwracajmy uwagę tym, którzy o tym zapominają. To tak niewiele, jednak gdy zaczniemy to zauważać i reagować, nasze miasto zyska na estetyce. Zwracamy się również z prośbą, aby do koszy przeznaczonych na psie odchody nie wrzucać innego rodzaju śmieci!
Musimy pamiętać, że chodniki, place i skwery to miejsca publiczne i korzystamy z nich wszyscy. Najwyższa pora, aby opiekunowie zwierząt zrozumieli, że ich zaniedbania stanowią przykrą uciążliwość dla innych. Informujemy, iż za niewywiązywanie się właścicieli i opiekunów czworonogów z ciążącego na nich obowiązku grozi kara grzywny. Trzeba jednak podkreślić, iż są mieszkańcy, którzy sprzątają po swoich psach. Takie postawy powinny stać się przykładem do naśladowania dla pozostałych właścicieli zwierząt.
Pamiętajmy, że żadne inicjatywy, apele czy akcje nie przyniosą efektu dopóki w naszej świadomości nie zrodzi się wspólna odpowiedzialność za czystość i porządek.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF