Zgłoś się na organizatora zawodów strzeleckich.

20 marca 2015 |
Jolanta Jakubiak

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim poszukuje kandydatów - organizatorów zajęć, zawodów sportowych i rekreacyjnych ze strzelectwa sportowego realizowanych na strzelnicy w Kiełpinach.

 

Zadaniem kandydata będzie prowadzenie zawodów sportowych i rekreacyjnych dla miłośników tej formy spędzania wolnego czasu, jak i tych, którzy poszukują innych form wypoczynku.

Strzelnica to idealne miejsce dla:

  • myśliwych doskonalących umiejętności strzeleckie,
  • amatorów strzelectwa,
  • uczestników spotkań z atrakcjami, poszukujących możliwości integracji,
  • ludzi spragnionych wypoczynku w harmonii z naturą, oddaniu się relaksowi

I aktywnemu wypoczynkowi,

  • ludzi poszukujących miejsca na rodzinne wypady, spotkania w gronie przyjaciół z możliwością sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich.

Wymagania stawiane kandydatowi:

  • posiadanie uprawnień trenera lub instruktora sportu umożliwiające prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie strzelectwa sportowego:
  • posiadanie własnej broni sportowej ( kilku sztuk ) wraz ze stosownymi zezwoleniami na jej używanie.

Ponadto kandydata powinna cechować dyscyplina w zachowaniu bezpieczeństwa na terenie strzelnicy, dobra organizacja pracy własnej oraz wysoka kultura osobista.

Wszystkie kandydatury spełniające w/wym. warunki, po przedłożeniu stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia zostaną umieszczone w „banku instruktorów - organizatorów" na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w zakładce „Strzelnica w Kiełpinach".

Z „banku instruktorów - organizatorów zawodów" będą korzystały osoby lub grupy osób chętnych do doskonalenia umiejętności strzeleckich po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Bliższych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego

p. Jolanta Jakubiak tel. 56 6841024 wew. 34
lub p. Anna Panak tel. 56 6841024 wew. 35

W celu prowadzenia zajęć i zawodów strzelnica w Kiełpinach będzie udostępniana organizatorowi zawodów nieodpłatnie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF