Komunikat dotyczący suszy

15 czerwca 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz
Powiększ zdjęcie

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin w Polsce. W oparciu o nie oraz o kategorie gleb określił gminy, na terenie których występuje stan zagrożenia suszą rolniczą.

W okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku, IUNG-PIB stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski, w tym również na terenie gm. Kowalewo Pomorskie.

W związku powyższym informujemy, że poszkodowani suszą rolnicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca br. powinni złożyć w formie pisemnej wnioski z uwzględnieniem następujących danych:

  1. Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

  2. Adres gospodarstwa.

  3. Powierzchnia gospodarstwa ogółem (zgodna ze złożonym wnioskiem o dopłaty obszarowe na 2018r.)

  4. Powierzchnia oraz gatunek uprawy dotkniętej klęską.

  5. Szacunkowa wartość nie zebranych plonów.

Powyższe informację można przekazać do sołtysa, na adres mailowy urzędu um.kowalewo@wp.pl lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom. ul. Plac Wolności 3, pok. nr 9, w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF