Podsumowanie minionych 4 lat

19 czerwca 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Na XXXIII sesji rady miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 15 czerwca br. podsumowano minione 4 lata, czyli złożono sprawozdanie z realizacji Planu Zamierzeń Gminy za kadencję 2014-2018 przyjętego uchwałą rady w maju 2015r. Drugim tematem sesji była promocja gminy na przestrzeni minionych 20 lat. Tematy charakteryzowały pokazy multimedialne, które w niedługim czasie również przedstawimy w formie filmu zamieszczonego na stronie urzędu.

Charakteryzując minioną kadencję burmistrz miasta Andrzej Grabowski podziękował wszystkim, którzy wspierali go w podejmowaniu decyzji i w ich realizacji czyli: duchownym, radnym, sołtysom, strażakom, działaczom społecznym, kierownikom zakładów pracy oraz pracownikom urzędu.

Minione 4 lata to przede wszystkim inwestycje drogowe i rozwój infrastruktury sportowej. Powstałe obiekty służą wszystkim, bez względu na wiek. Reforma oświaty spowodowała przeniesienie szkoły podstawowej do gimnazjum i adaptację starego budynki szkoły na urząd i przedszkole. Nasze działania w pozyskiwaniu środków unijnych oraz inwestowanie w sport uhonorowano wieloma ważnymi wyróżnieniami. Efektem działania samorządu w dziedzinie ekonomii jak i promocji jest spadek bezrobocia do 3.5%. jest to najniższy wynik w województwie.  – wymieniał burmistrz.

Informację z działań promujących gminę Kowalewo Pomorskie złożyła Karolina Kowalska Po sprawozdaniu złożonym przez burmistrza i obejrzeniu filmu zebrani wysłuchali wystąpień zaproszonych gości.  

Przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober wspomniał o partnerskiej współpracy na szczeblu województwa i o sprawnym pozyskiwaniu środków unijnych. Podawał Kowalewo jako jedną z najjaśniejszych gwiazd w województwie”. Kapelan strażacki ks. Marek Wysocki podziękował za troskę o druhów ochotników oraz za współpracę z parafią w organizacji uroczystości religijno- państwowych. Prokurent firmy Plastica Roman Grzymowicz podziękował burmistrzowi oraz pracownikom urzędu za przychylność i pomoc w pokonywaniu biurokracji i wsparcie w dążeniu do rozszerzenia podstrefy ekonomicznej. Wicestarosta Franciszek Gutowski wymienił efekty bardzo dobrej współpracy samorządu gminnego i powiatowego: nowe chodniki, remonty dróg. 

O wzorowej współpracy i trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa mówił komendant powiatowy policji Dariusz Borowiec. Natomiast zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Witold Juszczak podkreślał współpracę ochotników i zawodowych strażaków przy 180 ubiegłorocznych wyjazdach. Podziękował burmistrzowi za inwestycje jakie z budżetu gminy zostały sfinansowane: zmodernizowane remizy i nowy samochód strażacki.

Zabierając głos absolwentka Świetlicy Socjoterapeutycznej Paulina Bojanowska podkreślała rolę tej placówki w życiu wielu ludzi. Zaapelowała, aby nikomu nigdy nie przyszło do głowy jej zlikwidowanie. Mieszkaniec Wielkiego Rychnowa Marek Strzelecki podziękował za wykonane inwestycje drogowe w tej wsi.

W dyskusji wzięli również udział radni. Ich przedstawiciele, czyli przewodniczący poszczególnych komisji rady wymieniali zadania jakie zostały zrealizowane i w jaki sposób wpłynęły one na mieszkańców w każdej dziedzinie ich życia: oświata, ochrona środowiska, nowe drogi i świetlice wiejskie, likwidacja bezrobocia). Dziękowali gościom za miłe słowa i docenienie ich zabiegów i zauważenie sukcesów.

Uchwała w spr. przyjęcia sprawozdanie z realizacji Planu Zamierzeń, czyli działań rady i burmistrza w latach 2014-2018 jak i stanowisko w spr. promocji gminy zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczył obecnym radnym oraz wdowie po śp. radnym Jarosławie Lewandowskim i bratu byłego radnego Marcina Sawickiego pamiątki w postaci zbiorowego portretu władzy ustawodawczej (rady) i wykonawczej (burmistrza) wykonanego z delikatnym przymrużeniem oka.

W sesji, oprócz w/w gości uczestniczyli również: ks. dziekan Piotr Igielski, ks. kanonik Ryszard Kobierowski, ks. kanonik Roman Piaske, rodzina Honorowego Obywatela śp. Stanisława Dąbkowskiego, kierownik posterunku policji w Kowalewie Grzegorz Motycki, kierownik ODR Dorota Weber, kierownik PUP Jarosław Zakrzewski, prezes Kuj. Pom. Funduszu Rozwoju Kamila Radziecka, dyrektor Małgorzata Walter, radny powiatowy Tomasz Zwoliński. Nie mogło także zabraknąć druhów prezesów, naczelników i reprezentantów ze wszystkich jednostek OSP oraz działaczy społecznych, zarząd LKS Promień, dyrektorów jednostek podległych i pracowników urzędu.

Sesję uświetniło wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru gminy, wykonanie hymnu przez chór działający przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II pod kierownictwem Arletty Żuławskiej Jastrzębskiej i Mariusza Wardeńskiego oraz udział wszystkich sztandarów strażackich.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF