Pożegnali swoich kapłanów

28 czerwca 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Data 27 czerwca br. stała się dla parafii p.w. Św. Mikołaja jak i dla całej gminy Kowalewo Pomorskie wielkim świętem, niestety trochę smut­nym. Parafi­anie tłum­nie przy­byli do świą­tyni na uroczystą mszę, aby swoją obec­noś­cią podz­iękować odchodzącym do innych parafii wikariuszom: ks. Markowi Wysockiemu i ks. Leszkowi Kopczyńskiemu. Ks. Marek 7 lat posługiwał w parafii, zaś ks. Leszek rok. 

Wyrazem uzna­nia dla pracy obu księży była przede wszys­tkim bardzo liczna obec­ność wiernych i przyjaciół, którzy chcieli wyrazić swoją wdz­ięczność i wyrazy uznania. 
Po mszy świętej koncelebrowanej przez ks. dziekana Piotra Igielskiego (proboszcza) oraz wikariuszy nad­szedł czas pożeg­na­nia. Nawet najt­wardsi mieli łzy w oczach. Pojaw­iły się liczne del­e­gacje. Wśród nich najbardziej wyróżniali się strażacy, w pięknych galowych mundurach i w asyście wszystkich 11 sztandarów OSP. Sztandary poprowadził sztandar gminy. Nie mogło być inaczej, bo tylko w ten sposób druhowie mogli podziękować ks. Markowi Wysockiemu za 6-letnią prace jako kapelana strażackiego.

Zabierając głos Burmistrz Miasta i jednocześnie prezes zarządu Miejsko- Gminnego OSP Andrzej Grabowski dziękował kapłanom za ścisłą współpracę przy organizacji uroczystości parafialno- gminnych, ale przede wszystkim tych strażackich.

Każdy jubileusz jednostki, każde rozwinięcie sztandaru czy poświęcenie samochodu i remizy uświetnione było obecnością kapelana. Dziękując za bardzo dobrą współpracę proszę przyjąć ks. Marku najwyższe gminne odznaczenie czyli Akt Nadania Herbu Gminy oraz grawer strażacki. Będą one wspaniałą pamiątką z Kowalewa. Ks. Leszku proszę również przyjąć podziękowania za krótką, ale owocną współpracę i w dowód wdzięczności przekazuję pamiątki z pobytu w naszej gminie. Życzę obu duchownym wiele szczęścia na nowych parafiach, sukcesów i wiele, wiele przyjaznych osób w nowym miejscu- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.

Podziękowania za współpracę i życzenia odchodzącym kapłanom złożyli również: Starosta Andrzej Okruciński, Wicestarosta Franciszek Gutowski i Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska, Komendant Powiatowy PSP Paweł Warlikowski, służba liturgiczna, siostry elżbietanki, sołtysi i rady sołeckie, strażacy, stowarzyszenia kościelne, dyrektorzy szkół, gdzie księża prowadzili lekcje religii, młodzież skupiona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży oraz seniorzy.

Jeszcze długo po zakońc­zonej Mszy Św. przed koś­ciołem parafi­al­nym żegnano duszpasterzy, pozowano do wspólnych zdjęć i składano życzenia na nową drogę życia.

Ks. Marek Wysocki obejmie funkcje proboszcza w parafii Grzegorz w gminie Chełmża, gdzie wójtem jest kowalewiak, natomiast ks. Leszek Kopczyński został wikariuszem w parafii Rybno.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF