Przekaż 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

7 marca 2018 |
Jolanta Jakubiak
Powiększ zdjęcie Logo 1%

Przekazywanie 1 procenta podatku za rok 2017 na rzecz organizacji pożytku publicznego po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej od 15 marca 2017 r.

Przywilej otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie posiada: Ludowy Klub Sportowy „Promień" w Kowalewie Pomorskim.

Każda nawet najmniejsza kwota jaką może przekazać każdy dokonujący rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym to duże wsparcia działań statutowych tych organizacji.

Jeden procent podatku mogą przekazać wszyscy podatnicy, którzy samodzielnie rozliczają się z podatku dochodowego, jak również podatnicy, których rozlicza organ rentowy.

A teraz jak przekazać 1% podatku dla organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego działającej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.,

  • Ludowego Klubu Sportowego „Promień" w Kowalewie Pomorskim

przy samodzielnym rozliczaniu wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego, którego Państwo używacie każdego roku, a w nim odpowiednią rubrykę:

PIT 28 poz. 132-134
PIT 36 poz. 308-310
PIT 36 L poz. 108-110
PIT 37 poz. 127-129
PIT 38 poz. 61-63

  • wpisując nr KRS 0000049585 Ludowego Klubu Sportowego Promień (można tu wskazać cel szczegółowy - rodzaj sekcji sportowej) 

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy- Kodeks karny skarbowy obowiązującej od 15 marca 2017 r. (Dz. U. Z 2017 poz. 528) podatnicy osiągający przychody wyłącznie od organu rentowego, którzy nie składają zeznania rocznego do tej pory nie mogli przekazywać 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Wymieniona wyżej nowelizacja ustawy wprowadziła nowe przepisy umożliwiające tej grupie podatników przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W przypadku gdy podatnik:

jest na emeryturze lub rencie,
otrzymał PIT - 40 A,
nie korzysta z odliczeń,
chce przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

powinien w swoim urzędzie skarbowym złożyć oświadczenie - druk PIT - OP.

PIT -OP to oświadczenie w formie krótkiego formularza. Podatnik podaje w nim swoje dane i nr KRS organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1% swojego podatku. Może także wskazać cel szczegółowy np. rodzaj sekcji sportowej lub konkretny cel jeśli organizacja , którą wspiera prowadzi wiele różnych programów.

PIT - OP należy złożyć urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku

Licząc na zrozumienie problemu i Państwa życzliwość pozostajemy z wyrazami szacunku.

Burmistrz Miasta  Andrzej Grabowski

 V-ce Prezes LKS Promień  V-ce Prezes LKS Promień

(zamieszczono: 15.01.2018r.)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF