Prace termomodernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Mikołaja 5

12 lipca 2018 |
M. Gadomska
Powiększ zdjęcie

Prace termomodernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Mikołaja 5

Prace termomodernizacyjnebudynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Mikołaja 5 – postępują.

Inwestycja pn: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5”, współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym realizacji Projektu jest zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Kowalewo Pomorskie, który zostanie osiągnięty poprzez jego kompleksową modernizację.

W ramach przedmiotowej operacji zostaną wykonane między innymi:

- docieplenie stropodachu,

- docieplenie – ścian zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana źródeł światła na energooszczędne: wymiana istniejących jarzeniowych i żarowych źródeł światła na źródła światła wykorzystujące diody LED,

- zastosowanie instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem paneli polikrystalicznych,

- montaż budek lęgowych (zamontowane w ramach kompensacji za utracone miejsca lęgów).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF