Dziękujemy za ankiety "parkingowe"

16 stycznia 2018 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

Szanowni Mieszkańcy,

wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w naszej ankiecie dotyczącej "Strefy płatnego parkowania w kubaturze rynku" serdecznie dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. Badanie ankietowe trwało od 01.12.-31.12.2017r.; udział w nim mogli wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.

W ramach przeprowadzonego badania ankietowego okazało się, że:

  • 45% ankietowanych to mieszkańcy wsi,

  • 52% ankietowanych to mieszkańcy miasta,

  • 2% ankiet anonimowych,

  • 54% ankietowanych to kobiety,

  • 40% ankietowanych to mężczyźni,

  • 2% ankietowanych to podmioty prawne.

Państwa opinie są dla nas niezmiernie ważne, wszystkie zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach Rady Miejskiej. Obecnie podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej trwają rozmowy na ten temat. Rada Miejska w pierwszym półroczu br. podejmie stosowne stanowisko w tej sprawie. O dalszych krokach będą Państwo informowani na bieżąco.

Burmistrz Miasta

/-/ Andrzej Grabowski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF