Wizualizacja rynku

2 sierpnia 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

W związku z dużym zainteresowaniem wyglądem kowalewskiego rynku po zrealizowaniu projektu poniżej przedstawiamy jego wizualizację.

Trwająca obecnie realizacja zadania pt. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych w gminie Kowalewo Pomorskie" otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wys. 80%. Dokumentację projektową, czyli zakres prac, uzgodniono z konserwatorem zabytków.

Wizualizacja

Forma jak i rodzaj materiałów budowlanych odzwierciedla dawną formę zagospodarowania rynku.

Zakres prac jaki zostanie przeprowadzony przedstawiono na stronie urzędu: http://www.kowalewopomorskie.pl/art,589,rekultywacja-przestrzeni-publicznej-i-terenow-zielonych-na-obszarze-miasta-kowalewo-pomorskie

Obszar zielony będzie na identycznej powierzchni jak dotychczas. Zostanie on zaopatrzony w system automatycznego nawadniania jak i system zabezpieczający roślinność przed zasoleniem, jaki powoduje zimowe utrzymanie dróg. Nasadzonych będzie ponad 1200 nowych drzew i krzewów m.in. cisy, bukszpany i głogi. Obecny trawnik będzie obniżony co pozwoli na przebywanie chętnym bezpośrednio wśród zieleni.

Wykonawca ma czas do końca października na realizację zadania. Wierze, że efekt ostateczny spełni oczekiwania.

Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta

 

 

Ps. Opinia Konserwatora Zabytków z 22.02.2017 nakazuje nam m.in:

 - przebudować wnętrze i zakomponować je w sposób bardziej przejrzysty eliminując niepotrzebne różnice wysokości czy murki oporowe

- płyta rynku powinna posiadać jeden poziom, a nawierzchnię należy wykonać z płyt kamiennych, co będzie miało istotna rolę na dostosowanie wnętrza dla osób niepełnosprawnych

- mała architektura na zasadzie odtworzenia w stosunku do form historycznych, potwierdzonych ikonografią lub współczesna o prostej funkcjonalnej i estetycznej formie………….)

- w stosunku do zadrzewienia należy wyeliminować rośliny iglaste i zastosować krzewy i byliny liściaste. W przypadku jeśli Gmina będzie chciała wprowadzić nasadzenia drzew proponuje się drzewa, których docelowa wysokość nie będzie przekraczała 4-6m. Obecnie dostępne są odmiany niskich drzew liściastych o samoformujących się koronach.

 

 

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF